מדיניות איכות

גליל קירור

אמינות, מקצועיות, חדשנות

                       

 

*   הנהלת קירור גליל רואה עצמה מחויבת למערכת שתספק בטחון בהתאמת המוצר והשרות לציפיות הלקוח, באמצעות בחינה מתמדת של צרכי ושביעות רצון לקוחותיה ושיפור השירות.

*   הנהלת קירור גליל מתחייבת לפעול לשיפור היכולת המקצועית והידע של העובדים והמנהלים על מנת לשלבם במאמצי ההנהלה לשיפור מתמיד של איכות השירות.

*   ההנהלה תפעל להגברת הפתיחות מצד חברי ההנהלה, עובדי המפעל, כדי לאפשר דיווח אמין ופתוח בתהליך אסוף הנתונים ואיתור התקלות, וכדי לאפשר הפקת לקחים למניעת הישנותם של כשלים.

*   ההנהלה תפעל לחיזוק ממשק הקשר בין הלקוחות לצוות בית הקירור לצורך עבודה משותפת. לאיתור אפשרויות שיפור וייעול. ולהטמעת מערכת ניהול איכותי כולל, בכל שלבי התהליך  והטיפול בתוצרת.

*   ההנהלה תוודא שימוש בטכנולוגיות מתקדמות לאיסוף נתונים כמותיים .

*  ההנהלה מתחייבת להכשיר בעלי תפקידים במפעל, להובלת מהלכי האיכות בארגון, לפיקוח, בקרה ובחינת הטמעת  מערכת התקינה בארגון, ולאיתור אפשרויות לשיפור.

*   ההנהלה תדאג לשמירה על תנאי קירור ואחסנה נאותים ועל איכות הסביבה של המפעל, תוך הקפדה על ניקיון בית הקירור, היגיינת העובדים וקיום תהליכים למניעת חדירת גורמי סיכון לתוצרת של הלקוחות.

*   הנהלת קירור גליל תפעל לקיום סביבת עבודה ממוקדת לקוח, תוך עמידה בהתחייבויות,  ערנות ופתיחות לשינויים והנעה לשיפור מתמיד של סביבת העבודה.

*   הנהלת החברה מחויבת לפיתוח, מימוש ושיפור מתמיד של אפקטיביות מערכת ניהול איכות.

*   יקבעו  מדדים ויוצבו מטרות מדידות לתהליכים הרלוונטיים בארגון, כבסיס לשיפור מתמיד.

*   מדיניות האיכות היעדים והמטרות יסוקרו תקופתית ויותאמו למציאות המשתנה בהתאם לצורך.

*   זו אחריותו של המנכ"ל  ב- קרור גליל  בע"מ ועובדיו, כולם ביחד וכל אחד לחוד לקיים את מדיניות האיכות ואת נהלי מערכת ניהול האיכות  בכל פעילויות קירור גליל.

* מדיניות זו כתובה בלשון זכר אך היא מיועדת לנשים וגברים כאחד *

 

העתקת קישור


חדשות באתר
קרית שמונה | טל: 04-6944071/2 | פקס: 04-6944171 | kerur@galilkerur.co.il
מופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט